אישור מעבדה אקוסטיקה

אישור מעבדה אקוסטיקה

לשרותכם,

מצורף אישור לבדיקה שבוצעה לדלת כניסה העומדת ב – 24dB בהתאם לאמור בטבלה שבסעיף 4 למכון התקנים הישראלי 1004 חלק 2 דלתות הכניסה שלנו נמצאות בדרגה 3.