תקן דלתות אש 2024

תקן דלתות אש 2024

דלתות האש של שריונית חסם עומדות בדרישות התקן הישראלי 1212. פרטי אישור התקן בדף.