תקן דלתות אש 2022

תקן דלתות אש 2022

דלתות האש של שריונית חסם עומדות בדרישות התקן הישראלי 1212. פרטי אישור התקן בדף.