Kaadas

חברת KAADAS מפתחת בגרמניה, ומשווקת בכל העולם דרך המרכז בסין, מגוון מוצרי נעילה חכמים המבוססים אנרגיה בעזרת סוללות אצבע AAA. החברה שמה לה כמטרה את נושא הביטחון והבטיחות בבית. הדלת נטרקת ונינעלת כאשר מתוך הבית לצרכי בטיחות-לחיצה על הידית תמיד תפתח את הדלת מתוך הבית.

כל המנעולים ברמת איכות מהגבוהות שיש, הפעלה ופתיחה באמצעות:
טביעת אצבע // כרטיס קירבה-RFID // קודן אלקטרוני // אפליקציה (בחלק מהדגמים) // מפתח מכני לגיבוי

נטרק ננעל אוטומטי-בריחים נניעלים אוטומטית עם סגירת הדלת. נעילה רב בריחית-9 בריחים-שליטה על הידיות.

קישור לאתר

מוצרים מובילים

זה נראה שאנחנו לא מצליחים למצוא מה שחיפשת.