חברות בוועדות תקינה

חברות בוועדות תקינה

החברות בוועדות תקינה מאפשרת לאזן בין הגורמים השונים בשוק, אשר מבקשים ליצור תקן שיתאים כל גורם לצרכיו הוא.

הוועדות מורכבות מנציגים המגיעים מהיצרנים, נציגויות להגנת הצרכן, נציגי מכון התקנים, מומחים בענפי הייצור שאינם קשורים ליצרנים, קבלני בניין ועוד.

שילוב זה של אנשים מבטיח אובייקטיביות גבוהה בהכנת תקן.

היצרנים מבקשים לעמוד בדרישות התקנים למען יוכלו לספק מוצר איכותי ואמין ככל שניתן. 

לשריונית חסם נציגים רשמיים בכמה וועדות תקינה וועדות טכניות מובילות:

וועדה טכנית 116 בטיחות אש. 

נציג מטעמנו – עופר ברדה,  מעמד – חבר קבוע, כנציג התאחדות התעשיינים הישראלית.

וועדה טכנית 417 פרזול ומנעולים

 נציג מטעמנו – עופר ברדה,  מעמד – חבר קבוע, כנציג התאחדות התעשיינים הישראלית.

וועדת מומחים 12603 הדנה בת"י 5044 חלק 2 – התקנה. 

נציג מטעמנו – עופר ברדה,  מעמד – חבר קבוע.

וועדת מומחים  11604 דלתות אש, התקנה. 

נציג מטעמנו – עופר ברדה,  מעמד – חבר קבוע.

וועדת מומחים 41702 הדנה בת"י 5044 חלק 1 – ייצור. 

נציג מטעמנו – עופר ברדה,  מעמד – חבר קבוע.