תקן ישראלי ת.י. 6185 לדלת מוסדית 2024 (דלת לכיתה/דלת לבית ספר)

תקן זה קובע דרישות למכללי דלתות במוסדות חינוך שמטרתן למזער פגיעות גוף. דרישות אלה נוספות על דרישות התקנים הפרטניים החלים על מכללי הדלתות (ראו סעיף 1.2) התקן חל על מכללי דלתות סובבות, חד-אגפיות או דו-אגפיות (דלתות לבודות, דלתות אש ומכללי דלתות מגן [דלתות כניסה]), המותקנים במוסדות חינוך (ראו הגדרה 1.3.1) ובמבנים המיועדים בעיקר לפעילות של ילדים ובני נוער.